Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 366

Lindberg F. Vдsterviks historia 1275— 1718. Stockholm, 1933.

Lindberg F. Det europeiska stadsvд- sendets uppkomst. Stockholm, 1938.

Lindberg F. Hantverkarna. I. Medeltid och дldre Vasatid. Stockholm, 1947.

Lindberg F. Svensk stadshistoria. En blick pд forskningslдget och de vдntande uppgifterna.Svenska Stadsfцrbundets Tidskrift, 1951.

Lindberg F. Hantverk och Skrдvдsen under medeltid och дldre Vasatid. Halmstad, 1964.

Lindberg F. Das Studium der Stдdte­geschichte in der skandinavischen Lдndern.Cahiers bruxellois, 1967, t. XII, fasc. II.

Lindblad C. S. Lцdцse stad. Gцteborg, 1896.

Lindblom A. Nordtysk skulptur och mдleri i Sverige frдn den senare medeltiden (Utg. af KVHAA. Mono- grafiserien, 8). Stockholm, 1916.

Linde G. Staden Skцvde 1400 tili 1759. Vдlmдga, armod, fцrintelse. Skцvde, 1971.

Linge K. Svдrdsjц Gille.— DHFT, 8-de arg.

Linge L. Grдnshandeln in Svensk poli- tik under дldre Vasatid. Lund, 1969 (Bibliotheca Historica Lundensis, XXIII).

Lindholm S. Kungar. Riddare. Bonder. Stockholm, 1974.

Lindquist S. Vattenstдndet vid Birka pд 900-talet.Fornvдnnen, 1928.

Lindquist S. Vдga och marknaden i Uppsalatrakten frдn forut tili vasa­tid. Uppsala, 1953.

Lindquist S.-C. Дldre och yngre be- byggelsetaxering, tomtskifte samt administrativ indelning i medelti- dens Sverige.— Geografiska annaler, 1967, 50 В, 1. Stockholm, 1968.

Lindquist S. Sveriges handel och sam- fдrdsel under forntiden.NK, 1933, XVI.

Lindroth H. Namnet Gottland.Nama ' och Bygd, 1914.

Lindroth H. Laglцsakцping.— Forn­vдnnen, 1918.

Lindroth S. Gruvbrutning och koppar- hantering vid Stora Kopparberget in- till 1800-talets bцrjan. Uppsala, 1955, del. I, II.

Linnarsson L. Vдgen Skara-Lцdцse, Kulturhistorisk framstдllning. Ska- ra, 1959.