Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 367

Linton M. Die preussischen Hanse­stдdte und die schonischen Pfund­schaften nach dem Stralsunder Frie­den.— In: Kultur und Politik...

Ljung S. Sцderkцpings historia, del. 1 (Tiden tili 1568), med ett byggnads- historisk bidrag av S. Erixon. Sц- derkцping, 1949.

Ljung S. Arboga stads historia. I. Ti­den intill 1551. Arboga, 1949.

Ljung S. Uppsala under yngre medel­tid och Vasatid. Uppsala, 1954.

Ljung S. Enkцpings historia. Enkц- ping, 1963, del. 1.

Ljunggren K. G. Kцping, Kцpinge och kaupangr.Namn ocn Bygd, 1937.

Ljungman A. V. Anteckningar rцran­de sillsaltning. Uddevalla, 1882.

Lunden K. Om gardtal och folketal i Noreg ca. 1340 og ca. 1665 — HT, (Oslo), 1969, hf. 2.

Lunden K. Some Causes of Change in a Peasant Economy.SEHR, 1974, v. 22, N 2.

Lunden K. Torrfiskesporten frд Ber­gen 1300-talet ein gong til.HT, 1977, hf. 3.

Lundholm K.-G. Sten Sture den дldre och stormдnnen. Lund, 1956 (Bib­liotheca Historica Lundensis, III).

Lundquist В. V: son. Falkцping genom tiderna, Falkцping, 1940, I (2 uppl.— 1967).

Lundstrцm A. Sveariket och Norrland handel i Ostersjцn under den yngre jernдldern.St. Olofs hamn.

Luukko A. Birkarlaskatt.KHL, 1956, I.

Luukko A. Birlcarhandel.KHL, 1956,

' I.

Lukko A. Birkarl.KHL, 1956, I.

Lцnnroth E. Statsmakt och statsfinans

i det medeltida Sverige. Studier over skattevдsen och lдnsfцrvalt- ning.— Gцteborgs Hцgskolas Дrs- skrift, 1940, XLVI, 3. Gцteborg,. 1940.

Lцnnroth E. Frдn svensk medeltid. Stockholm, 1959.

Lцnnroth E. Gotland, Osteuropa und die Union von Kalmar.Kultur und Politik...

Malmborg G. Boss- och pistolsmeder- na.— Svenska Kulturbilder. Stock­holm, 1930, bd. II.

Matowist M. Handel Zagraniczny Sztokholmu i Polityka Zewngtrzna Szwecji w latach 1471—1503. Wars- zawa, 1935.