Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 369

Norborg L.-A. Storfцretaget Vadstena kloSter. Studier i senmedeltida godspolitik och ekonomifцrvaltning. Lund, 1958 (Bibliotheca Historica Lundensis, VII).

Norborg L.-A., Arbman H. Jцnkцping under medeltid och дldre Vasatid.— Jцnkцpings stads historia, Vдrnamo, 1963, I.

Norborg L.-A. Krona och stad i Sveri­ge, under дldre vasatid. Nдgra syn- pynkter.HT, 1963, hf. 4.

Norborg L.-A. Kдller tili Sveriges his­toria. Lund, 1968.

Nordberg Т. O. Mдrkliga mдlningsfund i Staden mellan broarna.— SSEД, 1955.

Norden och kontinenten. Fцredrag och diskussioner vid Trettonde nordiska folklivs- och folkminnesforslcarmц- tet i Lund 1957. Lund, 1958.

Nordiska historikermцtet i Uppsala

1974.                       Frдn medeltid tili vдlfдrds- samhдlle: fцredrag och mцtesfцr- handlingar. Stockholm, 1976.

Nordlander J. Korsmдsso marknad. Tierp, 1933.

Nordstrцm A. Vindragarna. Stockholm,

1975.                        

Nykцpings stadshistoria / Utg. av Ny- kцpings kommuns stadshistoriekom- mitte under red. av S. Dahlgren. Ny- kцping, 1973, del. I—II.

Nystrцm P. Landskapslagarna.Ate- neum, Lund, 1934, bd. 2, N 2.

Nystrцm P. Stads industriens arbetare fцre 1800-talet. Tidens fцrlag. Stock­holm, 1955.

Oden B. Kopparhandel och statsmono- pol. Studier i Svensk handelshisto- ria under senare 1500-talet. Stock­holm, 1960.

Oden B. Naturaskatter och finanspoli- tik ett finansiellt dilemma.Scandia, 1967, Bd. 33, hf. 1.

Odhner С. Th. Bidrag till Stдdernas och Borgarestдndets Historia fцre 1633. Uppsala, 1860.