Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 370

Ohlin C.-E. En krцnika om Smд- land.Fran fars och farfars tid...

Olofsson 0. Edefors laxfiske. Nдgra drag ur laxfisket och dess historia i Lule дlv — Norrbotten, 1934, N 12.

Olofsson S. I. цvre Norrlands historia, Umeд, 1962, I.

Olofsson S. I. Sцdertдlje stads historia, I. Medeltida och nya tiden. Sцder­tдlje, 1968.

Olsson G. Sverige och landet vid Gцta дlvs mynning under medeltiden. Gцteborg, 1953.

Olsson N. I Skaneland.— Sveriges Hantverk. Malmц, 1956, del. 1.

Olsson N., Werner K., Walde A. Om jakt och djurfangst.—DHFT, 1928, 8-de дrg. Hedemora, 1929.

Origo I. The merchant of Prato. Har- monsworth, 1963.

Palm B. Ur Kalmar lдns hдvder och kulturhistoria.Frдn fars och far­fars tid, 1964.

Palme S. U. Stдnd och klasser i for- na dagars Sverige. Stockholm, 1947.

Postan M. The Trade of Medieval Europe: the North.— In: The Cam­bridge Ekon. hist, of Europe. Camb­ridge, 1952, v. II.

Postan M. M. Medieval Trade and Fi­nance. Cambridge, 1973.

Problemer i nordisk historieforskning. Bergen, 1964.

Pдhlman A. Marknader och marknacTs- liv. Ett bidrag till den svenska Han­delns historia. Stockholm, 1957.

Rebas H. Infiltration och handel. Stu­dier i senmedeltida nordisk Balti- . cumpolitik, I. Tiden omkring 1440— 1479,— Meddelanden frдn Historiska institutionen i Gцteborg, 1976, N 11.

Rebas H. Internationella medeltida kommunikationer till och genom Balticum.HT, 1978, hf. 2.

Rinman S. Anledningar til kunskap om den grцfre jern- och stдlfцrдdlin- gen och dess fцrbдttrande. Stock­holm, 1772.

Rollof Y. Inre vattenvдgar i Svealand. Karlskrona, 1961, 1962, del. I—II.

Rosen J. Hantverkare.— KHL, 1961, VI.

Rosen J. Svensk Historia. I. Tiden fцre 1718. Stockholm, 1962.

Roth S. Gцteborg. Uppkomst och дld­re historia (Gцteborgs hist. Museum, 1960; 4ed uppl.— 1967).