Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 372

Schьck A. Sveriges stadsvдsen under medeltiden.-NK, 1933, XVIII

(Oslo).

Schьck A. Befolkning under medelti­den.— NK, 1938, II.

Sckiick A., Mannerfelt M. Sveriges vд- gar och sjцleder under forntid och medeltid.—NK, 1933, XVI, В (K0- benhavn).

Schьck A. Studier i «Skдnninge-anna- lerna».— HT, 1952, hf. 1.

Schьck H. Gotland och biskoparna i Likцping.— Frдn Gotl. Dansktid, 1961.

Schьck H. Ecclesia Linkopensis. Stu­dier om Linkцpingskyrkan under medeltiden och Gustav Vasa. Stock­holm, 1959.

Schьck H. Rikets brev och register. Ar- kivbildande, kanslivдsen och tradi­tion inom den medeltida Svenska statsmakten. Stockholm, 1976 (Skrif-

- ker / Utg. av Sv. Riksarkivet).

Selling D. Av krukmakarens lera.SHM, 1946.

Silfverstolpe C. Klosterfolket i Vadste­na. Personhistoriska anteckningar. Stockholm, 1898, 1899, hf. 1, 2.

Sjцberg A. G. Swedish Foreign Trade in the Mid-sixteenth Century.— SEHR, 1960, v. 8, N 2.

Sjцberg A. G. Дldre gцtlдndsk han­del.Frдn Gotl. Dansktid.

Sjoden С. С. Stockholms horgerskap under Sturetiden med sдrskild hдn- syn tili dess politiska stдllning. En Studie i Stockholms stads historia. Stockholm, 1950.

Sjцgren P. Slдkten Trolles historia in- till дr 1505. Uppsala, 1944.

Sjцholm E. Nдgra arvsrдttsliga prob­lem i de svenska medeltidslagar- na.— Scandia, 1968, hf. 2.

Skulptцrer. En konstbok frдn Natio­nalmuseum / Red. av B. Lindwall. Stockholm, 1964.

Skдnninge stads historia / Utg. av Stadsfullmдktige i Skдnninge. Red. A. Lindahl. Skдnninge, 1970.

Smirin M. M. Zum Charakter der so­zialen Beziehungen und des Klas­senkampfes im Bergbau Deutsch­lands im XV. und XVI. Jahrhun­dert.Wissenschaftliche Zeitschrift, 1965, Hf. 3.

Smith W. Tьllen efter Strдngnдsprivi- legiernas upphдvande. Gustav Vasas fцrsta tulltaxa —HT, 1929, hf. 1.