Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 373

Smith W. Studier i Svensk tulladmi- nistration. Del 1. Frдn дldsta tid tili omkring 1718. Sцlvesborg, 1950.

Snцbohm A. Th. Gotlands land och folk, цrebro, 1871.

Sommarin E. Till prisernas och ar- betslцnernas historia (Statsvetens- kapliga tidskrift, 1908).

Sommarin E. Bidrag tili kдnnedom om arbetarefцrhдllanden vid svenska bergverk och bruk i дldre tid tili omkring дr 1720. Lund, 1908.

Soom A. Der Handel Revals im 17. Jahrhundert. Wiesbaden, 1969 (Mar­burger Ostforschungen, Bd. 29).

Staf N. Marknader och marknadster- miner i Sverge.— NK, 1933, XVI.

Staf N. Marknad och mцte. Studier rц­rande politiska underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland intill Gustav II Adolfs tid. Stockholm, 1935.

Staf N. Marknadsreformen 1788. Till frдgan om de enskilda marknader- nas avskaffande. Stockholm, 1940.

Stein W. Zur Geschichte der Deu­tschen in Stockholm im Mittelal­ter.— HGbll, Jg. 1904—1905.

Steckren B. Umeд stads historia 1588— 1888. Umea, 1922.

Stenberger M. Det forntida Sverige. Stockholm, 1964.

Stenberger M. Die Schaftzfunde Got­lands der Wikingerzeit. Stockholm; Lund, 1947, Bd. I; 1958, Bd. II.

Stensland P. G. Julita klosters godspo- litik. Stockholm, 1945 (NMH, 22).

S tie da W. Ueber die Quellen der Han­delsstatistik im Mittelalter. Berlin, 1903.

Stockholms Handel und Industrie / Hrsg. v. L. Forsmark und J. Lilje- berg. Stockholm, 1928.

Stockholms segelsjцfart. Stockholm, 1932, hf. 1.

Stockholm som medeltida konstcent- rum. Sommarstдllning 1953/Utarb. av M. Rydbeck о. A. Andersson (St. Hist. Museum). Stockholm, 1953.

S-t Olofs hamn pд Drakцn.In: Ma- ritimhistoriskt symposium. Rapport. Hudiksvall 1973. Stockholm, 1974.

Strдng G. Vadstena under 700 дr. (En minnesbok utgiven av Vadstena kommun). Finspдng, 1973.