Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 374

Styffe C. G. Scandinavien under unionstiden. Stockholm, 1867.

Stдhl H. Fiskatorp.—KHL, 1959, IV.

Stдhl H. Ortnamnen i Kopparbergsla- gen.— Akad. Handl., Filos. Ser., 1960, 7 del.

Sundbдrg G. Befolkerungsstatistik Schwedens 1750—1900. Einige Hauptresultate.In: XIV. Intern.

Kongress fьr Hygiene und Demo­graphie. Stockholm, 1907.

Sundquist B. Deutsche und niederlдn­dische Personenbeinamen in Schwe­den bis 1420. Stockholm, 1957 (An- troponymica Suecana, 3).

.Sundqvist N. Uppsala stads historia. Uppsala, 1953, I.

Яuvanto S. Satakaunnan historia, III. Satakundas medeltid. Keskiaika, 1973.

Swahn S.-ц. Gдrdar och mдnniskor i det gamla Karlskrona. Lund; Karls- krona, 1966.

Swedisch Industrial Archaeology. En­gelsberg Ironworks / Ed. by В. Holt- ze, Д. Nisbeth, R. Adamson, M. Nis­ser. Stockholm, 1975.

Svensson S. Modelejon i bonde- rдkt.Svenska kulturbilder, bd. 2, del. IV.

Svensson N. J. Hantverk och hantver- kare pд Dal.Hembygden. Gцte­borg, 1930.

Sveriges hantverk. En bok om dess fьrflutna och nutid, om dess utцva- re i hem och arbete, samhдlle och organisationer / Utg. av N. Nilehn (huvudred.), W. Karlson, H. Pers- son. Malmц, 1956, del. 1.

Swedlund R. Kungliga privilegier.Ur Gдvle stads historia. Gдvle, 1946.

Sylv ander G. W. Kalmar slotts och stads historia. Kalmar, 1865, afd. 1—3.

Sцderberg B. G. Kдnda gotlдnningar i Stockholm.— In: Gotland i Stock­holm. Stockholm, 1956.

Sцderberg B. G. Gottland i historien. Visby, 1975.

Sцderberg T. Stora Kopparberget un­der medeltiden och Gustav Vasa. Stockholm, 1932.

Sцderberg T. Дtvidaberg under medel­tiden.Med hammare och fackla,

1932,                       N 4.