Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 375

Sцderberg T. Sveriges handel under medeltiden och дldre vasatiden. NK,

1933,                       XVI, В (Kobenhavn).

Sцderberg T. Ur цstgцtaspannmдlens

marknadschistoria.In; Ostgota- Lantmдnnens centralfцrening 1906— 1946. Stockholm, 1946.

Sцderberg T. Helsingfors stads histo­ria. Helsingfors, 1950-1951, I—III, 1—2.

Sцderlind S. Tvд fornsvenska lagter- mer — HT, 1963.

:8цdertдlje stadst historia / Av. A. Nord­strцm, K. Calissendorff, S. I. Olofs­son, E. H. Bergquist. Sцdertдlje, 1968.

Tham W. Lindesberg och Nora genom tiderna. Lindesberg, 1943, 1949, v. 1—2.

Thordeman B. Sveriges medeltids- mynt.NK, 1936, XXIX.

Thun E. Nytt i medeltidsarkeologi.HT, 1978, N 2.

Tunberg S. Det svenska bergsarbetets дldsta organisation.— In: En bergs- bok tili Carl Sahlin, 1921.

Tunberg S. Stora Kopparbergets his­toria. I. Forberedande undersцknin- gar. Uppsala, 1922.

Tunberg S. Riksdag och bergslag i Svunnen tid.— DHFT, 1929, 9-de arg.

Tцme Р. O. v. Egentliga Finlandsroll som landskap under medeltiden.— HT (F), 1932.

Ugglas C. R. Lцdцse. Historia och Ar- keologi. Gцteborg, 1931.

Umeд sockens historia / Red. K. Fahl- gren. Umeд, 1970.

Utterstrцm G. Climatic Fluctuations and Population Problems in Early Modern History.— SEHR, 1955, v. 3.

Utterstrцm G. Stockholms vinimport samt svenska vinmдtt och vinacci- ser under senmedeltiden.HT, 1966, N 1.

Vasala M. Ьber die Weineinfьhr in den Ostseeraum im Spдtmittelal­ter.Kultur und Politik...

Vasala M. Kontakten mellan (цster- sjцstдderna och Medelhavsvдrlden under senmedeltiden en Studie av handelskulturer.Nordiska histori- kermцtet i Uppsala. 1974...