Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 376

Vejde A. Borgar och samfдrdsleder i medeltidens Vдrend. Hylten.— Ca- vallius-fцreningens Arsbok, 1925.

Wadstein E. Birka och bjдrkцarдtt.Namn och bygd, 1914.

Waiden B. цrebro stad och lдn i rela­tion till дldre svensk bergshante- ring.Med hammare och fackla, 1937, N 8.

Waiden P. цrebro i дlder tid.In: цrebro 700 дr. En kronika frдn дld­re tid och untid. цrebro, 1965.

Wallin H. Digerdцden. Hygiea, 1937.

Walterstorff E. v. Svenska vдvnadstek- niker och mцnstertyper. Kulturgeo- grafisk undersцkning.NMH, 1940, bd. 11.

Weibull C. Gцta дlvs mynning. Land och stдder fram i дldre medeltid.In: Gцteborgs Hцgskolas Дrsskrift, bd. 56, hf. 2, 1950.

Weibull С. Kдllkritik och historia. Norden under дldre medeltiden. Lund, 1964.

Weibull C. Kдpplingemцrden.— Scan­dia, 1964, bd. 30, hf. 1.

Weibull C. Lьbecks sjцfart och handel pд de nordiska rikena 1368 och 1398—1400. Studier i Lьbecks pund- tullbцcker.Sandia, 1966, bd. 32, hf. 1.

Weibull L. St. Knud i цsterled.Scan­dia, 1946, bd. 17.

Weidow J. Svenska glasbruk 1555— 1965. Vдxjo, 1969.

Weinauge E. Die deutsche Bevцlke­rung im mittelalterlichen Stock­holm.Schriften zur politischen Geschichte und Rassenkunde Schleswig-Golsteins. Leipzig, 1942, Bd. 5.

Wernstedt F. Дldre svenska frдlseslдk- ter. Stockholm, 1957, v. I, hf. 1.

Wessen E. Medeltida urkunder rцran­de Stora Kopparberget. Stockholm, 1947.

Wessen E. Runstenen vid Rцks kyr- ka.Akad. Handlingar, Filol.-Filos. ser., del. 5. Stockholm, 1958.

Wessen E. Historiska runinskrifter.— KVHAAH, Filol.-Filos: ser., 1960, del. 6. Stockholm, 1960.

Westin T. Historieskrivaren Olaus Pet­ri. Svenska krцnikans kдllor och krцnikefцrfattarens metod. Lund, 1946.

Wieldte F. Tingsplatserna i Sverige under fцrhistorisk tid och medeltid. En kulturhistorisk undersцkung.Fornvдnnen, 1926.