Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 341

Liv-Est-und Kьrlдndisches Urkunden­buch, Reval, 1855, Bd. II.

Malmц radstueprotokol (stadsbok) 1503—1548 / Udg. ved E. Kroman i samarb. m. L. Ljungberg о. E. Ba- ger. Kobenhavn, 1965.

Malmц stads urkundsbok. Diplomata­rium civitatis Malmogiensis / Utg. af L. Weibull. Malmц, 1917, Bd. 1 (Malmц stads privilegiebref. Dansk tid).

Medelpads дldre urkunder / Red. av. A. Ilellbom. Sundsvall, 1972.

Medeltida urkunder rцrande Stora Kopparberget / Utg. av E. Wessen, med en inl. av B. Boethius samt med upplysn. om urkundernas sigill av H. Fleetwood. Stockholm, 1947.

Norrkцpings medeltid. Ett diplomata­rium norcopense omfattande bevara- de medeltidsbrev rцrande Staden Norrkцping... 1180—1521. Stockholm, 1918.

Nya eller Karlskronikan (1358— 1452) / Utg. av G. E. Klemming. Stockholm, 1866.

Nya Lцdцse tдnkebцcker (1586— 1612)/Utg. av S. Grauers. Gцteborg, 1923.

Olai Magni Historia de gentibus sep- tentrionalibus. Romae, 1555 (Histo- ria om de nordiska folken, v. 1, 2. Holmia, 1955).

Olai Petri Svenska krцnika/Utg. av G. E. Klemming. Stockholm, 1880.

Olavus Petri. En svensk chrцneka / Utg. av J. Sahlgren. Uppsala, 1917.

Peder Mдnssons strifter svenska, efter handsrifter i Stockholm, Upp­sala och Linkцping / Utg. af R. Gee- te. Stockholm, 1913—1915. Samlin- gar utg. af SFS, v. 143—144, 146,148, hf. 1—4.

Privilegier, Resolutioner och fцrord- ningar for Sveriges stдder / Utg. av. N. Herlitz. Del. 1 (1251—1523). Stockholm, 1927.

Privilegie- och Frihetsbrev samt Mid­ro unkunder rцrande Jцnkцpings stad 1284—1789. Jцnkцping, 1930.

Repertorum Diplomaticum Regni Da- nici Mediaevalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med udtog af de hidtil utnykte / Utg. ved Kr. Erslev o. W. Ghristensen. Kopenhavn, 1894, 1939, rk. 1, 2.