Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 342

Samlade skrifter af Ol aus Petri/Utg. af B. Hesselman. Uppsala, 1914— 1917, bd. 1—4.

Sдmling af Sveriges Gamla Lagar/Utg. af C. J. Schlyter. Lund, 1827—1877, v. I—XIII.

Scriptores rerum svecicarum medii aevi / Ed. E. M. Fant et al. Upsaliae, 1818—1871, t. I—III.

Sartorius G. F. Urkundliche Geschich­te des Ursprunges der deutschen Hanse / Hrsg. v. J. M. Lappenberg. Hamburg, 1830, Hf. 1, 2.

Skrд-ordningar. Saml. och utg. af G. E. Klemming. Stockholm, 1856.

Sko klosters medeltida jordebцcker, med kommentarer / Utg. av A. Peet- re. Lund, 1953.

Snorri Sturluson. Heimskringla. Stein- grimur Palsson bjo undir prentun. Reykjavik, 1944, d. 1—II.

Stieda W. Revaler Zollbьcher.Han­sische Geschichtsquellen, 1887.

Stockholms stads jordebцcker. V. I (1420-1474), II (1474—1498)/Utg. genom И. Hildebrand. Stockholm, 1876, 1914.

Stockholms stads skottebok 1460—1468 samt strцdda rдkenskaper frдn 1430 — talet och frдn дren 1460— 1473 / Utg. av J. A. Almqvist. Stock­holm, 1926.

Stockholms stads Skottebocken 1501— 1510/Utg. genom H. Hildebrand och L. M. Bддth. Stockholm, 1915.

Stockholms stads tankebцcker, hf. 1 (1474-1483) / Utg. av E. Hildebrand. Stockholm, 1917; hf. 2 (1483—1492) / Utg. av G. Carlsson. Stockholm, 1944; hf. 3 (1492—1500) / Utg. av J. A. Almquist. Stockholm, 1930.

Stockholms stads дmbetsbok (1419— 1544) / Utg. genom J. A. Almquist. Stockholm, 1927.

Svenska landskapslagar / Tolk. Och fцrkl. fцr nutida sv. av A. Holmbдck och E. Wessen. Ser. 1—7. Uppsala, 1933—1965.

Svenska medeltids dikter och rim / Ulg. af G. E. Klemming. Stockholm, 1881—1882 (Saml. utg. af SFS, N 78—80).

Svenska medeltidsregister 1434—1441 / Utg. av. S. Tunberg, genom B. Enan- der о. a. Stockholm, 1937, v. I—II.