Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 353

Arbman H. Birka I. Die Grдber. Upp­sala, 1943.

Arbman H. Forntid.In: Sveriges his­toria genom tiderna. Stockholm» 1947.

Arbman H. Svear i Osterviking. Stock­holm, 1955.

Arbman В., Norborg L.-A. Jцnkцping under medeltid och дldre vasatid.In: Jцnkцpings stads historia, Vдr- namo, 1963, I.

Arbman H., Moberg C.-A. Introductions till arkeologi. Stockholm, 1964.

Arne T. Sveriges fцrbindelser med Os­tern under Vikingatigen. Fornvдn­nen, 1911.

Attman A. Den ryska marknaden in 1500-talets baltiska politik 1558— 1595.— Akad. avh. Lund, 1944.

Attman A. The Russland and Polish markets in international trade 1500—1650. Gцteborg, 1973.

Attman A. Russland och Europa. En handels-historisk цversikt. Gцteborg, 1973.

Attman A. The struggle for Baltic markets. Powers in conflict 1558— 1618. Lund, 1979.

Authen D., Blom G. Den nordiske syn folbindelsen mellem Hansestae- derne og Norden.Beretning om det nordiske historiker mode i Ar- hus. 7—9 aug. 1957. Arhus, 1958.

Backstrцm P. 0. Svenska flottans his­toria. Stockholm, 1884.

Beckman B. Matts Kдttilmundsson och hans tid. 1. Intill 1318. Stock­holm, 1953.

Beckman N. Vдgar och stдder i medel- tidens Vдstergцtland. En topogra- fiskt-historiskt utkast.Gцteborgs Handlingar, 1916.

Beckman N. Дldre Vдstgцtalagen, Gц- . teborg, 1924.

Bendixen В. Е. Tyskernes handel paa Norge og det hanseatiske kontor i Bergen. Bergen, 1915, hf. 1.

Bengtsson Ch. En bok om Gamla Vadstena. Nдgra blad ur en stads historia. Sцderkцping, 1921.

Benninghoven Fr. Die Vitalienbrьder als Forschungsproblem.In: Kul­tur und Politik...

Beretning om det Nordiske historiker mode i Дrhus. 7—9. aug. 1957. Дr- hus, 1958.

Berg G. Boskapsskцtsel och jordbruk i det gamla Stockholm.— SSEД, 1932.