Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 354

Berg H. Den rostockska sдndebudsbe- rдttelsen om Valdemar Atterdags fцrhandlingar med Magnus Eriks­son.— Scandia, 1930, bd. 3, hf. 1.

Berg H. Vдxjo stads historia. Vдxjц, 1956, bd. 1.

Berg R. Det Danske Haandvasrks His­toria. Kjobenhavn, Kristiania, 1919.

Berg W. Samlingar tili Gцteborgs his­toria. Stockholm; Gцteborg, 1882, del. 1.

Bergquist E. II., Schnell I. Strдngnдs och strдngnдstrakten. Nykцping, 1956.

Berthelsson B. Kyrkor och fцrsam- lingsbildning i det medeltida Norr- botten.— Norrbotten, 1936, N 14.

Beveridge W. Prices and wages in Eng­land from the twelfth to the nine­teenth century. London; New York; Toronto, 1939, v. 1.

Bjork D. K. The peace of Stralsund 1370.—Speculum, 1932, VII, N 4.

Bjurling O. Peterspenningen i de upp- landska folklanden.Technica et humanorika, 1951.

Bjцrkander A. Till Visby stads дldsta historia. Uppsala, 1898.

Bjork man R. Det forna Jцnkцping. Frдn Jцnkцpings uppkomst till 1612.— In: Jцnkцping historia, 1917, del. 1.

Bjцmstad M., Andersson H. Den tidi- ga urbaniseringsprocessens konsek- venser fцr nutida planering (Medel- tidsstaden). Projektprogram. Stock­holm, 1976, del. 1—3.

Bjцrnдnger O. Ur Kцpings medeltishis- toria. Kцping, 1960.

Bjцrnдnger O. Kцping frдn forntid tili nutid. Kцping, 1974.

Blaschke K. Nikolaikirchen und Stad­tentstehung in pommerschen Raum.— In: Greifswald-Stralsunder Jahrbuch. Weimar, 1970.

Blom C. Fцrbindelsedikten och de me­deltida rimkrцnikorna. Lund, 1972.

Blom G. A. Hansaen og Norden. En litteraturoversikt.HT, 1973, hf. 1.

Blomkvist N. Kalmars uppkomst och дldsta utveckling. Tiden tili 1300- talets mitt. Uppsala, 1978.

Blomkvist N. De дldsta urkunderna om Kalmar.— HT, 1978, hf. 2.

Boethius B. Gruvomas, hyttornas och hamrarnas folk. Bergshanteringens arbetare frдn medeltiden tili GuSta- vianska tiden. Stockholm, 1951.