Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 358

Drake К. Der Kirchenplatz im Finn­land als Treffpunkt im Mittelal­ter.— Kultur und Politik...

Eimer B. Gotland under dem Deu­tschen Orden und die Komturei Schweden zu Дrsta. Innsbruck, 1966.

Ek S. Vдderkvarnar och vattenmцl- ler.— NMH, 1962, 58.

Ekholm G. Handelsfцrbindelser mel- lan Skandinavien och Romerska ri- ket. Stockholm, 1961.

Ekman S. Norrlands jakt och fiske.Norrlдndskt Handbibliotek, Uppsala, 1910, IV.

Ekstedt O. Дro alia skriftesreglerna i цstgцtalagen av samma aider? HT, 1962, hf. 4.

Ennen E. Die europдische Stadt des Mittelalters. Gцttingen, 1975.

Eriksson P. E. Дldre jakt- och fдngst- metoder — DHFT, 1928, 8-de arg, He- demora, 1929.

Erixon S. En bergsmansby.— Svenska

kulturbilder, 1930, bd. 2, del. III.

Erixon S. Skultuna bruks historia. Stockholm, 1921, 1935, bd. I, hf. 1, 2.

Ernvik A. цstvдrmlдndska jдrnbruk. Jдrnhantering och skogshushдll- ning i Kristinehamnstrakten. Karl­stad, 1968.

Ersson P.-G. Kolonisation och цdelдg- gelse pд Gotland. Studier av den ag- rara bebyggelseutvecklingen frдn tidig medeltid tili 1600-talet. Stock­holm, 1974.

Eskerцd A. Gдvlebornas strцmming- fiske.— In: Ur Gдvle Stads historia. Gдvle, 1946.

Eskerцd A. Early Nordic-Arctic boats.Arctica, 1956.

Etzler A. Sancte цrjans Gille.Med Hammare och fackla. Stockholm, 1931, 3.

Falk A. Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende pд handeln. Stock­holm, 1907.

Fellmann W. Die Salzproduktion im Hanseraum.— HS, 1961, Bd. 8.

Floderus F. Sigtuna.Acta Arch., 1930, v. 1.

Floderus E. Sigtuna, Sveriges дldsta medeltidstad. Stockholm, 1941.

Forseil H. Sverige 1571. Fцrsцk till en administrativ statistisk beskrif- ning цfver det egentliga Sverige, utan Finland och Estland. Stock­holm, 1872, hf. 1.