Сванидзе А.А. Сведневековый город и рынок Швеции. Страница 360

Frдn fars och farfars tid / Huvudred. A Sandklef. Vдnesborg, 1964.

Frдn Gotlands dansktid / Under red. L. Bohmann et al. Visby, 1961.

Furuskog J. De wдrmlandska jдrnbru- ken. Kulturhistoriska studier цver den vдrmlдndska jдrnhanteringen under dess olika utvecklingsskeden. Filipstad, 1924.

Fyhrwall 0. Om det botniska handels- tvдnget.HT, 1882.

Fyhrvall 0. Bidrag tili Gefle stads historia och beskrifning. Gefle, 1901. Gamla Ordsprдk/Utg. of H. Reuter­dahl. 1840.

Geifer A. Albertus Pictor. Mдlare och pдrlstiskare.Utstдllning anordnad av Statens Historiska Museum och Riksantikvarieдmbetet. Stockholm, 1949, N 7.

Gilchrist J. The church and economic activity in the middle ages. London, 1969.

Girgensohri P. Die Skandinavische Po­litik der Hanse 1375—1395. Uppsa­la, 1898.

Glamann K. The Changing Patterns of Trade.In: The Cambridge Econo­mic History of Europer, 1977, v. V.

Gotland i Stockholm / Red aV F. Lцf- gren, S. Gereutz. Stockholm, 1956.

Grandlund I. Disting — KHL, 1957, II.

Granlund J. Sjцfart, skepp och bдtar hus Olaus Magnus.Sjohist. Дrs- bork, 1947.

Granlund J. Inlands- och ostersjцfis- ke.- NK, 1955, bd. XI—XII, A.

Granlund J. Fiskelдge —KHL, 1959, IV.

Granlund J., Hasslцf 0., Vollan O., Porsteinsson B. Fiske.—KHL, 1959, IV.

Gras N. S. The evolution of the Eng­lish corn market from the 12th to the 18th century.In: Harvard Econ. Studies. Cambridge, 1915, v. 13.

Gustafsson B. Svensk kyrkohistoria. Meppel, Verbum, 1968.

Gustafsson G. Дngermanland, Medel- pad och Jдmtland. Riks- lдns- och landskapsgrдnser i forna tider. Hдr- nosand, 1974.

Gцtlind J. Falan, Fдlkцping och Fa­lun.— Namn och Bygd, 1933.

Hab strцm G. Ledung och marklands- indelning. Uppsala, 1949.